رویان شبکه

فعال
رویان شبکه
توضیحات بیشتر در مورد پروژه

مجموعـه رویـان شبـکه با بیش از 12 سـال تجربـه در زمینـه مشـاوره، تأمیـن و راه انـدازی شبـکه های رایانـه ای اکتیـو و پسیـو با همت و همـکاری کارشناسـان مجـرب و با سابـقه، از سـال 1385 آغـاز بـکار نمـوده، و خدمـات و محصـولات خـود را با خط مـشی کیفیـت بالا به مصـرف کننـدگان و مشتریـان عزیـز ارائه می نمایـد.

انگیزه اصلی در راه اندازی این مجموعه تلاش مستمر در راه ساختن بسترهای امن در زمینه IT در میهن اسلامیمان بوده که این مهم جز با همکاری مهندسان و عزم راسخ آنان در استفاده  از علم و تکنولوژی های جدید برای آبادانی سرزمین عزیزمان امکان پذیر نبوده است.

ارتقا و توسعه هرچه بیشتر سطح خدمات شرکت و ارائه آخرین دستاوردهای تجهیزات شبکه در راستای استانداردهای داخلی و بین المللی همراه با توسعه خدمات ارزش افزوده مبنی بر نیازهای مشتریان دردستور کار برنامه های بلند مدت این شرکت قرار دارد.

برچسب ها

نمونه کارهای مرتبط
اکسین ویرا