شهرداری شیرین شهر

غیر فعال
شهرداری شیرین شهر
توضیحات بیشتر در مورد پروژه

نزدیکترین مسکن مهر به مرکز استان شهر جدید شیرین شهر در سال 1383 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور رسید این شهر جدید در 23 کیلومتری جنوب غربی اهواز و در شرق پر آب ترین رودخانه ایران(رودخانه کارون) و در مجاورت یکصدوسی و دو هزار هکتار چشم انداز بسیار زیبایی از کشتزاران سبز نیشکر و در بطن جلگه سر سبز و حاصلخیز خوزستان واقع گردیده است ..

برچسب ها

نمونه کارهای مرتبط
اکسین ویرا