فیلم های آموزشی

آموزش قراردادن ویدئو های آموزشی آپارات در دروه ها

نحوه ایجاد و ثبت ویدئو در کانال اختصاصی آپارات ، نحوه لینک کردن ویدئو های آموزشی در دوره ها
دانشنامه

نرم افزار آموزش پرستاری اکسین OxinLMSچیست؟ و چه کمکی به بیمارستان می کند؟

آموزش و بروز رسانی دانش عملی کارکنان هر سازمانی در دنیای رو به پیشرفت امروز یکی از مهم ترین، ارکان ارتقای سطح کیفیت خدما
محصولات

سامانه مدیریت آموزش بیمارستانی اکسین VLMS

مطمئن و سریعترین راه برگزاری آزمون های گسترده بصورت آنلاین آموزش | آزمون | گواهینامه حذف مشکلات کیفی و کمی چاپ و تک
اکسین ویرا