دانشنامه

VBMS چیست؟ Vira Buisness Management System

سامانه هوشمند مدیریت کسب و کار یا Vira Buisness Management System محصولی منحصرفرد طراحی شده توسط شرکت اکسین ویرا است
محصولات

نرم افزار مدیریت هوشمند کسب و کار VBMS

سامانه "مدیریت کسب و کار ویرا" راهکاری یکپارچه و متمرکز، و ابزاری جهت پاسخگویی به نیاز های فرایندی و اجرایی یک کسب کار م
محصولات

CRM مدیریت ارتباط با مشتریان ویرا

یکی از معضلات تمامی شرکت ها و موجودیت های تجاری حرفه ای همواره مدیریت مشتریان است، لیست اسامی ، اطلاعات تماس و سابقه ترا
دانشنامه

CRM چیست؟ چرا امروزه ناچاریم از CRM و امکانات آن استفاده نماییم ؟

تصور عموم از واژه CRM عنوانی برای توصیف یک نرم افزار است که با خرید و پیاده سازی آن، امور بازرگانی و مراودات شرکت را
اکسین ویرا