دکتر محمد شوریابی

فعال
drshoryabi.ir
دکتر محمد شوریابی
توضیحات بیشتر در مورد پروژه

دکتر محمد شوریابی جراح دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان
عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز

ما مقید به برگرداندن و افزایش زیبایی خدادادی لبخند شما از طریق درمان¬های محافظه کارانه و هنرمندانه دندانپزشکی می باشیم به نحوی که این لبخند زیبا و سالم به صورت طولانی مدت باقی بماند.

برچسب ها

نمونه کارهای مرتبط
اکسین ویرا