یک شنبه 06 شهریور 1401
کد مطلب: 657
تعداد بازدید: 227

نرم افزار کمیته های بیمارستانی

نرم افزار کمیته های بیمارستانی

این نرم افزار یک ماژول مستقل و قابل اتصال به سایر پکیج های نرم افزاری شرکت اکسین است که در بستر وب تعاملگرا و ریسپانسیو و به منظور ساماندهی و مدیریت برگزاری کمیته های بیمارستانی طراحی گردیده است.برای اعضا ی کمیته در جلسات مقرر دعوتنامه اتوماتیک ارسال میشود و کلیه مستندات و مصوبات جلسات کمیته ها را سازماندهی میکند، بسادگی و توسط موبایل یا تبلت قابل اجرا است ونیاز به سخت افزار پیچیده یا گران قیمت ندارد.


این ماژول در راستای تکمیل پکیج مدیریت بیمارستانی پایش طراحی گردید اما قابلیت نصب مستقل را نیز برای مشتریان دارا میباشد، توسط این ماژول میتوانید از منزل یا خارج از محیط بیمارستان یا سازمان ، توسط موبایل ، زمان جلسات یا مصوبات یا دستور کار یا شرکت کنندگان را ویرایش و برخی موضوعات را ثبت نهایی کنید و توسط پیامک یا پیام درون سیستمی به اعضا ارسال نمایید.

 

آشنایی با کمیته های بیمارستانی

کميته هاي بيمارستاني بازوهاي مشورتي و تصميم گيري مدیران  بيمارستان هستند  و بعنوان اتاق فکر بيمارستان محسوب شده و نقش محور هدایت بيمارستان، برنامه ری زي، سازماندهي و هماهنگ ي فعاليت هاي بيمارستاني را به عهده دارند. ساختار کميته ها در الگوي اعتباربخشی  از تعدادی کميته اصلی  و چند کميته فرعی تشکيل یافته است که به شرح زیر است
حداقل جلسات مشترک / مستقل مورد انتظار در این استاندارد شامل کمیته های ذیل است:
•    کمیته پایش وسنجش کیفیت
•     کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات
•     کمیته اخلاق بالینی
•    کمیته پیشگیری و کِنترل عفونت و بهداشت محیط  
•    کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
•     کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن و ترویج تغذیه با شیر مادر
•     کمیته درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و اقتصاد درمان
•     کمیته مرگ و میر و عوارض و زیر کمیته های مربوط
•     کمیته طب انتقال خون
•     کمیته ارتقای خدمات اورژانس بیمارستان
 

در سنجه های اعتباربخشی به وضوح تکالیفی از بیمارستان ها خواسته شده  که به شرح زیر است


•    برای هر یك ازکمیته های بیمارستانی، آیین نامه داخلی تنظیم، تصویب و ابلاغ گردد
•    برای هر کمیته ، جلسات کمیته ها مطابق آیین نامه مصوب و حداقل برابردستورالعملهای ابلاغی و حداکثر متناسب و بر اساس ابعاد عملکردی بیمارستان برگزارگردد
•    توسط تیم رهبری و مدیریت بیمارستان دبیر واعضای اصلی کمیته ها،متناسب با وظایف وتخصصهای مورد نیاز، تعیین و ابلاغ گردد.
•    در راستای اهداف وماموریت هر کمیته وباتوجه به مشکلات واقعی وجاری بیمارستان ، دستورکارجلسات کمیته ها تعیین شود.
•    جلسات کمیته ها با رعایت آیین نامه داخلی و اهداف هر کمیته برگزار گردد.

 

دستورالعمل برگزاری کمیته ها


•    دستور کار جلسات کمیته ها،همسو با مشکلات بیمارستان و در حوزه عملکردی و اهداف هر کمیته تعیین شود.
•    در ابتدای هر جلسه در خصوص اقدامات انجام گرفته و مشکلات رفع شده مطابق مصوبات جلسات پیشین گزارش ارائه شود.
•    با همفکری اعضا راه حل های واضح ، کاربردی وهمسو با دستور کار جلسات و مباحث مطرح شده در جلسه شناسایی وتصویب شود.
•    ارتباط بین مصوبات جلسات کمیته و مشکلات شناسایی شده مشخص باشد
•    دستور کار جلسه آتی در صورت نیاز تعیین گردد
•    صورتجلسات با رعایت فرمت ثابت، با تشخیص و طراحی بیمارستان تهیه و ابلاغ شود.
•    اجرای مصوبات کمیته ها بایستی به بهبود مشکلات و تحقق نتایج مطلوب منجر شود.

وظایف دبیرکمیته


•    هماهنگی زمان تشکیل جلسات کمیته مربوطه با اعضای جلسه
•    تنظیم دستور کار جلسات
•    انشاء صورتجلسه، جمع آوری امضای حاضرین در جلسه و ارسال یک نسخه از آن به دفتر بهبود کیفیت )پس از هر جلسه حداکثر تا 48 ساعت(
•    پیگیری مصوبات جلسه ازمسئول پیگیری در طول مدت زمان مقرر و اعلام گزارش پیگیری در جلسه بعدی
•    همکاری با رئیس کمیته


صورتجلسات بایستی شامل فهرست اسامی حاضرین، غائبین، مهمترین موضوعات مورد بحث، مصوبات، مسئول پیگیری هر مصوبه، مهلت مقرر جهت اجرا، نتایج بررسی مصوبات جلسه قبل، تاریخ برگزاری جلسه فعلی و جلسه آتی باشد و علاوه بر نگهداری نزد دبیر کمیته، یک نسخه نیز به واحد بهبود کیفیت تحویل  گردد.
ما در نرم افزار مدیریت کمیته ها تمامی فرایند های برگزاری ، مستندات ، پیگیری ها مصوبات و گزارشات مرتبط با کمیته ها را الکترونیکی کرده ایم و یک اتوماسیون بسیار ساده و کاربردی برای هرچه بهتر اجرا شدن کمیته ها در بیمارستان مهیا کرده ایم.
گروه نرم افزاری اکسین ویرا طب با بیش از یک دهه  تجربه تولید نرم افزار های بیمارستانی همچون آموزش پرستاری ، مدیریت دفتر پرستاری و شاخص های بیمارستانی و... با طراحی نرم افزار اندیکاسیون بهداشت دست  امیدوار است گامی هرچند کوچک در راستای ارتقای سلامت عمومی و کیفیت خدمات بهداشت و  درمان در کشور را برداشته باشد.
جهت دریافت نسخه دمو کافی است فرم درخواست را تکمیل بفرمایید تا کارشناسان ما در ۴۸ ساعت نسخه آزمایشی را در اختیار شرکت یا کسب و کار شما قرار دهند.


 

نرم افزار ساماندهی و مدیریت برگزاری کمیته های بیمارستانی
اکسین ویرا